Неведнъж в нашия блог сме писали относно регистрация на фирма, било то ЕООД, ООД или друга правна форма. Процесът по създаване на фирма през 2024 г. не се отличава от този през 2023 г. и когато собственикът или съдружниците са български граждани, процесът минава изключително бързо и лесно. Когато обаче собственикът на фирмата, някой от съдружниците или управителя, е чужденец или са чужденци, то премеждията са в пъти повече и от един наглед лесен и бърз процес, се превръща в главоблъсканица и инвестиране на много време и пари.

Причината за това е приетият Закон за мерките срещу изпирането на пари, съгласно който закон всяка банка и адвокат, следва да имат приети вътрешни правила и процедури по отношение на клиентите, които не са граждани на Република България. И основният проблем и затруднения са свързани с банките, които в България са сравнително консервативни спрямо тези в Европйския съюз.

Всяка фирма преди да бъде създадена, следва да има открита набирателна сметка, по която да бъде внесен капитала. На пръв поглед това е работа за 20 минути и може да се извърши във всеки един клон на която и да е банка. Когато обаче собственикът на фирмата е чужденец, то банките преди да открият банкова сметка на фирмата му, трябва да го регистрират като нов клиент и да извършат проучване дали с регистрацията му като клиент няма рискове за нарушаване на разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В случай, че собственикът на фирмата е гражданин на Европейския съюз, обикновено не би следвало да има усложнения при откриването на банкова сметка, освен ако въпросният човек не е в някой от черните листи на банките в ЕС. Когато обаче собственикът на фирмата е гражданин на държава извън ЕС, банките много внимателно и задълбочено го проучват и преценяват дали да го одобрят за регистрация на банкова сметка. Обикновено в този случай човекът се приема за високо-рисков и в повечето случаи банките не одобряват откриването на банкова сметка, а от там няма как да бъде регистрирана и фирмата – тъй като както вече казахме, всяка фирма трябва да има предварително открита набирателна сметка, преди да бъде заявена за регистрация в Търговския регистър.

Ние от legalconsult.bg работим с граждани на всяка държава по света и бихме могли да съдействаме за регистрация на фирма на името на чужденец, като имаме необходимите както опит, така и контакти в различни банки в България, с които да улесним процеса по регистрация на фирма на чужденец и да увеличим значително шансовете за одобряването му и откриване на банкова сметка, а впоследствие и на създаване на фирма.

Към момента имаме регистрирани фирми на чуждестранни граждани, вкл. от високо рискови зони като Русия, Беларус, Украйна, Молдова, Близкият Изток, Азия, и др.

В случай, че имате нужда от регистрация на фирма за чужденец, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефон или имейл.