Свържете се с нас: 088 335 33 39|office.legalconsult.bg@gmail.com

Блог

Начало/Блог
Блог2019-03-19T20:36:56+02:00
2311, 2020

Ликвидация или закриване на фирма? Ето как.

By |ноември 23rd, 2020|

Ликвидацията на търговско дружество се налага, когато съдружниците доброволно решат да преустановят дейността му. Съгласно чл. 154 от Търговския закон, дружеството се прекратява: 1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор;  2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;  3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;  4. при обявяване в несъстоятелност;  5. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.   При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 1, 2 и 5 и чл. 155 се открива [...]

809, 2020

Търговската марка като идентификация за бизнеса Ви

By |септември 8th, 2020|

Регистрация на търговска марка - всеки бизнес рано или късно достига до момента, в който се е установил на пазара чрез някакъв знак, лого, слоган, словосъчетание или друго, с което е известен и реномиран не само сред настоящите си клиенти, ами и сред трети лица, включително потенциални клиенти. Регистрацията на търговска марка защитава правата Ви да използвате марката за идентифициране на своите стоки и/или услуги и предотвратява използването на същата марка от друга компания за същия клас стоки или услуги. Търговската марка защитава идентичността на Вашата компания - без нея [...]

109, 2020

Прекратяване на изпълнително дело и обезсилване на изпълнителен лист по давност

By |септември 1st, 2020|

Срещу мен има образувано изпълнително дело за задължение, което имам от преди години, като към момента взискателят (кредиторът) по изпълнителното дело не предприема никакви принудителни действия за събиране на задълженията ми. На практика, срещу мен има образувано изпълнитено дело, по което не се работи, не са извършвани изпълнителни действия от години, но фактът на съществуването му е проблем за мен. Това е само една от хипотезите, при които е редно да обмислите дали не е възможно изпълнително дело образувано срещу вас да бъде прекратено. Същото се отнася и когато не [...]

2906, 2020

Промени в Закона за енергетиката, засягащи юридическите лица

By |юни 29th, 2020|

На 26.06.2020 г., в държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, като измененията се изразяват в следното: Считано до 01.10.2020 г. електроразпределителните дружества, следва да прекратят договорите за предоставяне на електрически услуги с небитовите клиенти, като от тази дата всеки небитов клиент, следва да излезе на свободния пазар. Тези промени са продиктувани от приетата Директива ЕС 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 05.06.2019 г. Описаната промяна засяга всяко физическо и юридическо лице, което използва даден имот за небитови нужди /т.е. когато не [...]

1506, 2020

Регистрация на нова фирма – какво е нужно и колко струва

By |юни 15th, 2020|

В настоящата публикация ще се опитаме в табличен вид да представим основните аспекти свързани с регистрацията на ново дружество с ограничена отговорност - ЕООД или ООД. По-долу изброяваме информацията, която е нужно да бъде представена от клиента, както и цената на всяка една услуга свързана с регистрацията на фирмата и необходима, за да се стигне до финалния етап - регистрирана фирма в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ. I.                 Необходими данни за регистрация на нова фирма НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 1.               Основни данни   ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ или иначе казано как ще се казва [...]

2505, 2020

Отваряне на магазин или друг търговски обект

By |май 25th, 2020|

При отваряне на търговски обект, било то магазин, склад, онлайн магазин, бутка или др., всеки търговец трябва да отговаря на определени изисквания. В настоящата статия ще изброим основните изисквания, на които търговците трябва да отговарят при откриване на магазин. Данни за търговеца в близост до входа на обекта Съгласно Закона за защита на потребителите, търговците трябва да поставят основна информация за обекта си и лицето, което го стопанисва, на видно място на входа на обекта. Така например, трябва да се посочи фирменото наименование, адреса, работното време и материално отговорното лице [...]

Go to Top