• Изготвяме договор за покупко-продажба на недвижим имот
  • Преглеждаме и редактираме договора за покупко-продажба, ако вече имате такъв
  • Проучваме продавача или купувача
  • Проучваме имота
  • Изготвяме правно становище
  • Придружаваме при нотариус
  • Пълно правно съдействие