• Цялостно съдействие и изготвяне на документи, договори и процедури, необходими за съответствие на бизнеса с Регламента за защита на личните данни;
  • Съвместна работа с https://gdprstop.com/
  • Защитаваме правата Ви и осигуряваме сигурност
  • Пълна консултация за задълженията и правата на субектите