• Цялостно съдействие при регистрация на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, фондация
  • Изготвяме всички необходими документи
  • Защитаваме правата Ви и осигуряваме сигурност
  • Заявяваме сдружението/фондацията за регистрация в Търговски регистър
  • След около 3 дни ще имате регистрирано юридическо лице с нестопанска цел
  • Изпращаме Ви актуално състояние