• Цялостно съдействие при регистрация на търговска марка в България
  • Преглед на налични до момента сходни с желаната от Вас марка
  • Защитаваме правата Ви и осигуряваме сигурност
  • Входиране на заявка в Патентно ведомство
  • Държавната такса не е включена в цената