• Цялостна регистрация на акционерно дружество от юристи
  • Изготвяме всички необходими документи
  • Защитаваме правата Ви и осигуряваме сигурност
  • Заявяваме акционерното дружество за регистрация в Търговски регистър
  • След няколко дни ще имате акционерно дружество
  • Изпращаме Ви актуално състояние на АД