• Изготвяме всички необходими документи – договор за покупко-продажба на дялове, решения и др.
  • Защитаваме правата Ви и осигуряваме сигурност
  • Заявяваме промяната на фирмата за регистрация в Търговски регистър
  • След около 3 дни промяната ще е официално отразена
  • Изпращаме Ви актуално състояние на фирмата