• Цялостно съдействие и изготвяне на Общи условия за покупко-продажба и Политика за защита на личните данни
  • Защитаваме правата Ви и осигуряваме сигурност
  • Пълна консултация за правата на потребителите съгласно Закона за защита на потребителите
  • Пълна консултация за задълженията на търговеца съгласно Закона за защита на потребителите