• Преглеждаме нарушението
  • Изготвяме жалба срещу акта, електронния фиш или наказателното постановление
  • Изпращаме жалбата на съда
  • Следим за развитието на делото и получаваме решение
  • Държим Ви в течение с целия процес
  • Не се налага Вашето участие – всичко се върши от нас