• Цялостна консултация и пълно съдействие при издателски договори, договори за разпространение и др. свързани с Авторското право договори
  • Пълно съдействие и защита
  • Становище за опасни клаузи