Документи в съответствие с Регламента за личните данни (GDPR)

LEGAL CONSULT със съдействието на GDPRstop.bg изготвя всички документи, процедури и договори, необходими, за да е съобразен бизнесът Ви с правилата за защита на личните данни, както и внедряването им във Вашия уеб сайт. Ще Ви предоставим пълна правна консултация относно изискванията на Регламента за личните данни и на Вашите задължения като администратор на лични данни. В случай, че сте физическо лице, което счита, че правата му по Регламента за личните данни са били нарушение, ние ще Ви съдействаме, за да предприемете необходимите мерки за защита.

Какви са стъпките за изготвяне на документи за съответствие с Регламента за личните данни (GDPR) онлайн?

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА

Какво е GDPR и защо е нужен за бизнеса ни?

GDPR или Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, са нови правила при обработване на лични данни, които са задължителни за всеки един бизнес в България, считано от 25 май 2018 г.

Регламентът въвежда множество нови изисквания, които трябва да спазваме, като например:

 • Изготвяне на Политика за обработване и защита на личните данни;

 • Информираност на потребителите и клиентите за личните данни, които им се обработват и за правата им, във всеки един момент;

 • Определяне на Длъжностно лице по защита на данните, в случай че е необходимо;

 • Определяне на цели и срок на съхранение на лични данни;

 • Изготвяне на план и организация за уведомяване на КЗЛД в случай на пробив в системата за лични данни;

 • Прилагане на принципите за защита на личните данни;

 • Удостоверяване и доказване, че обработването на лични данни съответства на Регламента

 • Уреждане на отношенията с трети лица, като например куриери, с които имате договори във връзка с бизнеса Ви

 • Внедряване на Политиката за обработване на личните данни в интернет страницата Ви, както и политика за „бисквитките“;

 • Актуализиране на правилата за защита и обработка на личните данни, в случай, че е необходимо

Цени за цялостна подготовка на документи за GDPR

Супер изгодни цени за консултации по GDPR

ГДПР докменти и процедури

399лв.плати онлайн
 • супер цена

Ние предлагаме цялостно изготвяне на всички документи, процедури и договори, необходими, за да е съобразен бизнеса Ви с новите правила за защита на личните данни, както и внедряването им във Вашия уеб сайт. Изготвяне на Политика за обработване на лични данни, в т.ч. вътрешни правила, информация за потребителите, политика за „бисквитките“, правила за защита на личните данни и договори с трети лица и контрагенти.

При неспазване на правилата на Регламента, се налагат санкции в размер на до 4% от общия оборот на компанията или до 20 млн. евро. Вие сте задължени във всеки един момент да можете да докажете, че дейността Ви се съобразява с изискванията на Регламента.

Важно е да се отбележи, че всеки онлайн магазин също трябва задължително да спазва правилата на Регламента! Онлайн магазините обработват множество лични данни на клиентите си и ги предоставят на куриерски фирми – това създава особено голяма вероятност за проверки от Комисията за защита на личните данни. Онлайн магазините задължително трябва да имат утвърдени правила и процедури за защита на личните данни, както и сключени договори с куриерските фирми по повод личните данни. Нашият екип вече е изготвил и внедрил правилата и процедурите на множество фирми, занимаващи се с онлайн продажби.

LEGAL CONSULT работи в тясно сътрудничество със една от фирмите, специализирани в изготвяне на документи и процедури, които да съответстват на Регламента за защита на лични данни, а именно www.gdprstop.com

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА

GDPR консултации онлайн

Ние ще Ви съдействаме за всякаки казуси свързани с новия регламент за личните данни GDPR

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА