Регистрация на фирми – ЕТ, ООД, ЕООД, АД

LEGAL CONSULT изготвя всички необходими документи за регистрация на фирма и Ви консултира при избор на правната форма на дружеството. След подготовка на документите, LEGAL CONSULT ги заявява за вписване в Търговския регистър. В случай, че имате необходимост, можем да Ви предоставим и счетоводно обслужване на новосъздадената фирма. Ще Ви предоставим пълна правна консултация относно започването на бизнес в Република България и ще Ви помогнем за успешния старт.

Какви са стъпките за регистрация на фирма онлайн?

Онлайн регистрация на фирми

Всеки, който извършва някаква търговска дейност, било то онлайн продажби, производство или друго, е длъжен да го прави чрез юридическо лице. В случай, че извършвате онлайн продажби например, без да имате регистрирана фирма, рано или късно НАП ще се свържат с Вас и ще изискат да им заплатите данъци за последните 5 години, както и да се регистрирате по ДДС, ако покривате изискванията.

Регистрацията на юридическо лице в България е сравнително лека процедура, а самата поддръжка на фирмата и нейните ползи са изключително благоприятни. Корпоративният данък и данък дивидент в България са едни от най-ниските в Европа, а задължението за регистриране по ДДС възниква едва след като оборотът на фирмата за последните 12 календарни месеца достигне 50 000 лева.

Голяма полза от регистрацията на юридическо лице – дружество с ограничена отговорност, е че Вие като съдружник в него или негов едноличен собственик, отговаряте пред трети лица само до размера на внесения от Вас капитал.

Цени за регистрация на фирма

Супер изгодни цени за регистрация на фирми онлайн

Регистрация на ЕООД, ООД, ЕТ

150лв.плати онлайн
 • супер цена

Регистрация на АД

500лв.плати онлайн
 • супер цена

Основните данни, които са ни необходими, за да Ви съдействаме при регистрация на фирма, са следните:

 • Фирмено наименование – ние ще извършим проучване дали избраното от Вас фирмено наименование не е вече заето от друг търговец;

 • Описание на предмета на дейност – в случай, че изпитвате затруднения, ние ще направим пълно описание вместо Вас;

 • Срок на дружеството, ако се предвижда такъв – най-често обаче търговците регистрират фирми безсрочно;

 • Седалище и адрес на управление – това е адресът, на който фирмата Ви бива ситуирана и на който следва да се изпращат писма за кореспонденция (най-често това е адресът на офиса или домашният адрес на някой от собствениците на фирмата);

 • Учредители – имената на съдружниците (физически лица/лице или юридически лица/лице);

 • Капитал – минималната сума на капитала следва да е 2 лева;

 • Номинална стойност на един дял от капитала – минимумът е 1 лев;

 • Брой дружествени дялове – дяловете могат да се притежават от един или повече съдружници; един дял не може да е по-малко от 1 лев. Броят на дяловете и номиналната им стойност трябва да съотвества на  общия размер на капитала. Всички дялове трябва да имат еднаква номинална стойност;

 • Разпределение на дяловете по съдружници – кой съдружник колко дяла ще притежава;

 • Управител – име и данни за управителя на фирмата;

 • Форма на представителство – ако управителите са повече от един, трябва да се избере дали ще представляват дружеството заедно или поотделно. Всички ограничения за управителите във връзка със специфични отношения или сделки, ще са валидни само във вътрешните отношения, но не и пред трети лица

При каквито и да било затруднения относно описаните по-горе изисквания, екипът ни е на разположение за съдействие и разяснение. Отбелязваме още веднъж, че от Вас се изисква единствено да ни предоставите гореизброените данни, а ние ще ги облечем в изискуемата по закон правна форма и ще регистрираме фирмата.

Държавната такса за регистрация на ЕООД или ООД е 110 лева, но тъй като нашият екип работи с електронен подпис към Търговския регистър, размерът на таксата е само 55 лева.

*ГАРАНЦИЯ за качество – в случай, че не се справим с възложената задача или не сте доволни, Ви връщаме парите за заплатения хонорар!

ЗАЯВИ ОНЛАЙН

Заяви регистрация на фирма изцяло онлайн

Ние ще Ви съдействаме при регистрация на фирма и започване на бизнес.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН