Регистрация на търговска марка / Търговска марка в България

LEGAL CONSULT подава заявки и регистрира търговски марки съобразявайки се с изискванията и визията на клиента. Ще Ви предоставим пълна правна консултация относно възможността да защитите търговската марка, с която работи и се разпознава бизнесът Ви.

Какви са стъпките за регистрация на търговска марка онлайн?

Какво е търговска марка и защо е толкова важна за бизнеса ни?

Търговската марка е отличителният знак на Вашия бизнес. Чрез нея Вашите клиенти Ви познават, чрез нея рекламирате и най-вече – търговската марка е това, което продава във всеки един бизнес. Съгласно Закона за марките и географските означения, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.

Освен, че за всеки бизнес е от изключително значение да притежава отличителен знак – търговска марка, също толкова важно за него е и да защити този знак. Да регистрира търговска марка. Единствено в случай, че сте подали заявка за регистрация на търговска марка пред Патентно ведомство, бихте били сигурни, че правото върху марката е Ваше и Вашата търговска марка е защитена от закона. Важно е да се знае, че правото върху търговска марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката, което значи, че търговската марка е Ваше от момента, в който сте я заявили в Патентно ведомство. След този момент, никой друг бизнес, физическо лице или дружество, не могат да използват Вашата търговска марка в дейността си. Използването й ще бъде само Ваше право, като Вие впоследствие бихте могли да разрешавате и на други лица да я използват. Срокът на търговската марка е 10 години, но този срок би могъл да бъде продължаван многократно.

Цени за регистрация на търговка марка онлайн

Супер изгодни цени за регистрация на търговка марка

Регистрация на марка

350лв.плати онлайн

При избор на търговска марка, следва да посочите дали искате тя да бъде словна (т.е. някакъв израз) или да представлява изображение. Търговските марки биват словни търговски марки, фигуративни търговски марки, комбинирани търговски марки, триизмерни търговски марки и звукови търговски марки. Ние ще извършим заявка за регистрация на търговска марка, според Вашите желания и указания. При избор на търговска марка, следва също така да изберете за кои продукти и услуги тя да бъде регистрирана. В случай, че е необходимо, ние ще Ви съдействаме при избора и ще Ви разясним значението на всеки един клас.

За еднократно становище по повод регистрация на търговска марка и Вашите права по регистрирана търговска марка, без да заявявате регистрация на Търговска марка, бихте могли да заявите еднократна онлайн консултация, вследствие на която да отговорим на всички Ваши въпроси.

В случай, че сте тук не за да регистрирате търговска марка,  а поради това, че друго лице използва неправомерно Вашата търговска марка, се свържете с нас като заявите еднократна онлайн консултация. Нашият екип има дългогодишен опит при неправомерно използване на търговски марки/ Ще Ви изготвим детайлно правно становище по отношение на правата и възможностите, които имате, за да защитите пълноценно търговската си марка и да преустановите ползването й от трето лице, без Ваше разрешение.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрирайте своята търговска марка сега

Ние ще Ви съдействаме в цялостния процес по регистрация на търговка марка онлайн.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ