Процедура по развод онлайн

LEGAL CONSULT съдейства в процеса на развод като изготвяме необходимите документи (споразумения и т.н.), входираме ги в компетентния съд и при необходимост придружаваме съпрузите в съдебно заседание. Ще Ви предоставим пълна правна консултация относно възможностите, които имате при желание за развод, както и относно последиците от развода.

Какви са стъпките за развод по взаимно съгласие?

Как се прави развод и какво ни е необходимо?

Бракоразводните производства в България биват развод по взаимно съгласие и развод по исков ред.

При развод по взаимно съгласие, процедурата протича сравнително бързо и лесно. Реално съдът не бива сезиран с правен спор, а разглежда постигнато между съпрузите споразумение и прекратява брака. В случай, че желаете да постигнете прекратяване на брака чрез развод по взаимно съгласие, ние бихме могли да изготвим молбата, която следва да се входира в компетентния районен съд, както и задължителното в случая споразумение, което следва да съдържа отговори на следните въпроси:

  • Променят ли се фамилните имена на съпрузите?

  • Как ще се отрази разводът на децата на съпрузите и как ще бъдат уредени родителските права и издръжката на децата?

  • Как ще продължи ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и изобщо как ще бъдат уредени имуществените отношения, които бракът е бил уредил?

При развод по взаимно съгласие, е необходимо съпрузите да се явят лично в съда, за да може съдът да се убеди в непоколебимото им решение да разтрогнат брака. Ние осигуряваме юрист, който при необходимост да придружи съпрузите в съдебото заседание. В изключителни случаи е възможно процесът да протече и без явяване и на двамата съпрузи, като в случай, че Вашият казус е такъв, се свържете с нас за повече информация и съдействие.

Ние от legalconsult.bg придружаваме страните в съдебно заседание, когато същото се провежда в гр. София. При съдебни заседания извън гр. София, придружаваме страните при тяхно желание, като за целта се заплащат пътните разходи за адвокат, чиято цена зависи от мястото на провеждане и времето, което би отнело.

Цени за съдействие при процедура по развод онлайн

Супер изгодни цени за развод по взаимно съгласие онлайн

Развод по взаимно съгласие с адвокат

399лв.плати онлайн
  • супер цена

Цялостно правно съдействие за развод онлайн

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА

Цялостно съдействие при процедура по развод

Ние ще Ви съдействаме в цялостния процес по развод по взаимно съгласие онлайн

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА