Прехвърляне на фирма и дружествени дялове изцяло онлайн

LEGAL CONSULT изготвя всички необходими документи, за да продажба на фирма или дружествени дялове на трето лице. Ще Ви предоставим пълна правна консултация относно възможностите за прехвърляне на дружествени дялове и продажба на фирма.

Какви са стъпките за прехвърляне на дружествени дялове и продажба на фирма онлайн?

Сделките по прехвърляне на дружествени дялове, са описани в глава 13 от Търговския закон. През 2018 г. настъпиха промени, които създадоха известни затруднения за повечето юристи при прехвърляне на дружествени дялове. От Търговския регистър биват постановявани множество откази, поради неспазване на стриктната процедура и непредставяне на всички необходими документи по сделката. Ние от LEGAL CONSULT имаме богат опит и гарантираме успешното прехвърляне на дружествени дялове, без значение дали то ще се случи между съдружници или на трето лице. Нашите юристи са консултирали знакови и огромни сделки по прехвърляне на дружествени дялове (в това число концентрации) на българския пазар.

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно се вписва в търговския регистър. За извършването на самото прехвърляне, е необходимо да се вземе и решение на Общото събрание на съдружниците/едноличния собственик на капитала. Накратко, изискуемите документи за извършване на прехвърляне и неговото вписване в Търговския регистър, са следните.

Основните документи, които се изискват при вписването са:

  • заявление по образец за промяна на обстоятелствата – а4

  • документ за платена държавна такса;

  • молба за приемане на нов съдружник;

  • решение на Общото събрание на съдружниците/едноличния собственик на капитала за приемането на новия съдружник;

  • решението на Общото събрание на съдружниците/едноличния собственик на капитала за прехвърлянето на дружествените дялове;

  • договорът за прехвърляне на дружествен дял с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно;

  • декларация от представляващия дружеството за истинността на обстоятелствата, заявени за вписване;

  • документът, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;

  • решението на съответния орган на юридическо лице – съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност.

Цени за прехвърляне на фирми и дружествени дялове

Супер изгодни цени за прехвърляне на дялове в дружества и фирми

Прехвърляне на дялове онлайн

250лв.
  • супер цена

Ние от LEGALCONSULT.BG предлагаме изцяло изготвяне на горепосочените документи, както и на други, в случай, че бъдат необходими. Цялата процедура отнема около 5 дни, тъй като Търговският регистър има 3-дневен срок за разглеждане, който винаги спазва.

*ГАРАНЦИЯ за качество – в случай, че не се справим с възложената задача или не сте доволни, Ви връщаме парите за заплатения хонорар!

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА

Прехвърляне на фирми и дружествени дялове онлайн

Ние ще Ви съдействаме в процеса по прехвърляне на фирми и дружествени дялове

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА