Изготвяне на Общи условия за онлайн магазин

LEGAL CONSULT разполага с екип от квалифицирани експерти по потребителско право, които имат богат опит в обслужването на български и чуждестранни търговци по повод ежедневните им бизнес казуси. Нашият екип е разработил Общите условия на някои от големите търговци в България в отделни сфери. При изготвяне на Общи условия, нашият екип се съобразява и с новите правила за защита на личните данни, като освен Общите условия, Вие получавате и Политика за защита на личните данни.

Какви са стъпките за получаване на Общи условия за онлайн магазин онлайн?

Какво са Общите условия и защо са нужни за бизнеса онлайн?

Общите условия на практика представляват поредица от клаузи, в които са уредени правата и задълженията на продавача и на купувача при сключване на договор за покупко-продажба. Така, би могло да се каже, че общите условия заместват договора.

Общите условия съдържат основна информация за търговеца (продавача, онлайн магазина), която в дадени случаи е задължителна по закон и всеки потребител (купувач) следва да е наясно с нея. В тях е посочена информация за начина на плащанен а стоките, начина и цената на доставката, отговорността на продавача при недоставяне на стоката в срок, както и на купувача при неполучаване на поръчана стока. В общите условия също така следва да се посочи информацията по чл. 50 от Закона за защита на потрежителите, а именно правото на всеки потребител да се откаже от договора от разстояние (да се откаже от закупената онлайн стока) в 14-дневен срок от получаването й, без да дължи посочване на конкретна причина за това.

Следва да е посочено и че стоката има гаранция, както и в какъв срок тази гаранция обслужва стоката. Отбелязваме, че в българското и европейското законодателство е заложена законова гаранция от минимум 2 години, която всеки търговец следва да предоставя на купувачите си. Важно е да се знае, че както информацията за правото на връщане на стоката в 14 дневен срок, така и друга информация и данни, които са задължителни за посочване от търговеца по закон, следва да са уредени в Общите условия. В противен случай, Комисията за защита на потребителите, би могла да наложи санкции на търговеца, които в дадени случа достигат до 10 000 лева и повече.

Друга изключително важна причина всеки търговец да има налични Общи условия на интернет страницата си (онлайн магазина), е гаранцията, която той си осигурява при неизпълнение на някое негово законово задължение по изпращане и доставяне на стоката например. Като пример може да се дадат условията и начина на доставка. Ако търговецът е обещал на потребителя, че ще достави стоката в срок от 2 дни, но не я достави навреме и закъснее, то за потребителя има възможност да подаде жалба в КЗП за недоставяне в срок.

При такъв казус, Комисията за защита на потребителите почти със сигурност ще санкционира търговеца със санкция от 500 до 5000 лева, тъй като не е спазил обещанието си, а именно да достави стоката в даден срок. При наличие на общи условия обаче, би могло да бъде изрично посочено в тях, че в случай, че стоката не бъде доставена в посочения срок, търговецът няма да отговаря, ако причината за това е лошо време или забавяне в обслужващия куриер например. Има множество подобни примери, негативните последствия от които биха могли да се избегнат при наличие на добре изготвени общи условия.

Отбелязваме, че Общите условия, които LEGALCONSULT.BG изработва, обхващат и съдържат в себе си и Политика за защита на личните данни, която също е задължителна по силата на новия Регламент за защита на личните данни (GDPR).

За допълнителна информация за необходимостта от Общи условия за Вашия онлайн магазин, може да прочетете нашата статия.

Цени за общи условия за онлайн магазин

Супер изгодни цени за общи условия за онлайн търговия

Общи условия за онлайн магазин + Политика за личните данни

200лв.плати онлайн
  • супер цена
ЗАЯВИ ОНЛАЙН

Заяви общи условия за магазина си онлайн

Ние ще Ви съдействаме при изготвянето на пълни Общи условия за онлайн магазина Ви.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН