Онлайн консултация и подготовка на документи при покупка на недвижим имот

LEGAL CONSULT извършва цялостна консултация при покупка на имот – ние ще прегледаме документите на имота, ще прегледаме историята на имота и наличието на евентуални тежести върху имота, ще проучим собственика на имота и/или фирмата продавач. Ще изготвим за Вас писмено становище за състоянието на имота и фирмата продавач, както и ще извършим редакции и корекции върху договора за покупко-продажба, в случай, че са необходими такива. Ще Ви предпазим от опасни клаузи в договора и ще добавим такива, които да Ви дадат гаранция и сигурност при покупката или съответно продажбата на имота. В случай, че нямате договор за покупко-продажба, ще Ви изготвим цялостен такъв. При необходимост ще влезем в контакт с продавача или съответно купувача и ще Ви придружим при нотариус по време на подписване на нотариалния акт.

Какви са стъпките за консултация при покупка на недвижим имот онлайн?

Правно съдействие за покупка на недвижим имот

Покупката на недвижим имот е един от най-важните процеси и събития в живота на човека. Някои хора го сравняват по степента на стрес, очакване, притеснение и вълнение дори със сключването на брак. Ето затова е важно по време на целия процес до Вас да има експерт, който има съответния опит и експертиза. Ние бихме могли да Ви предоставим цялостно съдействие през целия процес – от преговорите до подписването на нотариалния акт.

Но какво трябва да знаете при покупка на недвижим имот? Представяме на кратко основните аспекти, на които следва да обърнете внимание:

На първо място, от най-голяма важност е да се прегледа историята на имота. Дали собственикът реално има права над имота. Дали имотът не е обременен с тежести. Възможно е върху имота да има учредена ипотека и това да е факт, който продавачът премълчава. Тези неща се удостоверяват чрез справка в Имотния регистър.

Важно е да се проучи освен имотът, така и продавачът – фирмата или физическото лице, от което закупувате имота. В случай, че купувате имот на зелено, съветваме Ви да проучите внимателно фирмата продавач и изпълнител по договора. Покупката на недвижим имот на зелено крие особено големи рискове, когато фирмата продавач не е доказана на пазара или няма достатъчно активи, с които да обезпечи рисковете от неизпълнение. Важно е да се сключи договор с такава фирма, която да може в случай, че не успее да се снабди с Акт 16 и да Ви прехвърли имота, да е в състояние да Ви възстанови заплатената вече сума, а и неустойка към нея.

Нашите адвокати са дългогодишни експерти и са консултирали стотици сделки с недвижими имоти, вкл. са съдействали при проблемни казуси, поради което при интерес бихте могли да се свържете с нас.

Цени за съдействие при покупка на недвижим имот

Супер изгодни цени за консултация за покупка на недвижим имот

Цялостно съдействие при покупка на имот

800лв.плати онлайн
  • супер цена

Цената – важно е да се обърне внимание на цената, която се посочва в предварителния договор и в нотариалния акт впоследствие. При разлики, е възможно продавачът да се опитва да злоупотреби. Съветваме Ви никога да не се съгласявате да заплащате пари на ръка, без да са удостоверени със съответния документ, който да доказва тяхното плащане.

Сроковете – друг важен аспект от договора за покупко-продажба на недвижим имот, са сроковете, които са заложени в него. Всяка от страните се задължава да извърши определени действия в определен срок. Следва да сте напълно наясно със задълженията си по договора, както и със сроковете, в които следва да ги изпълните. В противен случай, е възможно да Ви бъде претендирана неустойка, която често е в непосилно голям размер. При крайни случай е възможно дори договорът да бъде развален от изправната страна, като същата задържи вече получените по него суми.

Собствеността – внимателно трябва да проверите собствеността и историята на имота, включително дали същият е освободен от всякакви тежести, като например ипотеки, възбрани, реституционни претеенции и др.

Предвид всичко горенаписано, нашият екип разполага с достатъчно опитни експерти в сферата, които биха могли да Ви съдействат през целия процес и да се споразумеят с отсрещната страна за възможно най-благоприятните за Вас условия.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА

Цялостна консултация за покупка на недвижим имот

Ние ще Ви съдействаме в цялостния процес по покупка на недвижимо имущество.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН СЕГА