Изготвяне, преглед и редакция на договори и споразумения

LEGAL CONSULT изготвя и консултира всякакъв вид договори и споразумения по желание на клиента. Нашите юристи ще съобразят Вашите изисквания и ще ги облекат в правна форма. Ние ще съобразим действащото законодателство при изготвяне или консултиране на Вашия договор/споразумение. Ще Ви предоставим пълна правна консултация относно всякакъв тип договори.

Какви са стъпките за изготвяне или консултиране на договор/споразумение онлайн?

Как точно бихме могли да Ви помогнем при изготвяне и консултиране на договор?

Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Всеки договор съдържа права и задължения, с които страните следва да се съобразяват. Следва да се обърне внимание на сроковете за изпълнение и ако няма такива – да се заложат. В случай не неизпълнение от някоя от страните, договорът следва да съдържа неустойки, която неизправната страна следва да заплати. Всичко това са детайли, които следва да бъдат прегледани, а ако липсват – написани – от юрист.

Без значение коя страна на договора сте – възложител, изпълнител, дистрибутор, производител, търговец – нашият екип има богат опит с консултиране на договори. Юристите ни работят дълги години с големи предприятия и консорциуми, поради което са консултирали всякакъв вид договори и споразумения.

На разположение сме и предлагаме посещение и участие в срещи с цел сключване на договори и споразумения.

В случай, че желаете да развалите Ваш договор, бихте могли да се свържете с нас, за да Ви предоставим правно становище как най-бързо и лесно това би могло да се случи, какви са рисковете и какви са разходите.

Цени за изготвяне на договори и споразумения онлайн

Супер изгодни цени за подготовка на договор и споразумение онлайн

Подготовка на всякакъв тип договори и споразумения от квалифицирани адвокати онлайн на изгодна цена.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН

Заяви подготовка на договор или споразумение

Ние ще Ви съдействаме за изготвяне и консултиране на всякакви договори и споразумения онлайн.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН