Регистрация на търговска марка – всеки бизнес рано или късно достига до момента, в който се е установил на пазара чрез някакъв знак, лого, слоган, словосъчетание или друго, с което е известен и реномиран не само сред настоящите си клиенти, ами и сред трети лица, включително потенциални клиенти.
Регистрацията на търговска марка защитава правата Ви да използвате марката за идентифициране на своите стоки и/или услуги и предотвратява използването на същата марка от друга компания за същия клас стоки или услуги. Търговската марка защитава идентичността на Вашата компания – без нея рискувате конкурентите да използват името на фирмата, лозунга или логото Ви. Това може да опетни марката Ви, да обърка клиентите и потенциално да доведе до правни проблеми и парични загуби. Ето какво трябва да знаете за регистрирането на търговска марка за Вашия бизнес:
Търговската марка се регистрира в Патентно ведомство на Република България или алтернативно – в Европейското бюро по интелектуална собственост. Преди да инициирате процедура по регистрация на марката, която процедура отнема около 1 година, е необходимо да проучите детайлно дали в България и в Европейския съюз дали подобна, сходна или идентична марка вече не е регистрирана. В случай, че не сте извършили качествено и пълно проучване и се окаже, че в Европейския съюз има дори и подобна на Вашата марка, а не същата, то рискувате регистрацията Ви да бъде отказана или да получите опозиция от действителния и по-ранен ползвател на въпросната марка.
Важно е да правите разлика между видовете марки – например комбинирана, словна, фигуративна и т.н.
Търговска марка, както е дефинирана от закона, е дума, фраза, символ и / или дизайн, който идентифицира и отличава източника на стоките на едната страна от тези на другите. Марка на услугата се различава технически от търговската марка по това, че защитава услугите, а не стоките; но все пак терминът „търговска марка“ често се използва в общ смисъл, за да се отнася както за търговски марки за продукти, така и за услуги. Регистрацията на търговска марка защитава правата на притежателя на марката да използва марката за идентифициране на своите стоки и / или услуги и да попречи на друга компания да използва същата марка за същия клас стоки и / или услуги.
Има няколко причини бизнесът да регистрира своята търговска марка. Например може да имате ценна интелектуална собственост, която искате да защитите, за да можете да печелите чрез последващото й суб-лицензиране и отдаване чрез лицензионни договори, или може да се наложи да регистрирате търговска марка, за да потвърдите бизнеса си на платформи за търговия на дребно, като Amazon, които изискват регистрирана търговска марка, за да предлагат Вашите продукти. Каквато и да е причината, търговската марка е актив, част от интелектуалната собственост на Вашия бизнес.
Регистрацията на търговска марка се прави за 10 годишен срок, но преди изтичането му, може да се удължи с още 10 години.
Не е задължително фирмите да регистрират своята търговска марка. Вашата компания може да установи общоправни права върху използван от нея знак или лого, основана единствено на използването й във времето. Регистрацията на Вашата марка обаче има много предимства – най-голямото е изключителните законни права, които имате върху нея. Наличието на законни права за използване на Вашите марки ви помага да запазите идентичността на Вашия бизнес и го предпазва от копиране.

Кога трябва да запазите търговската марка на името и логото на Вашия бизнес?
Компаниите трябва да регистрират търговски марки възможно най-скоро, за да се избегнат усложнения и парични щети по-късно. Някои малки фирми допускат грешката да инвестират време и пари в брандиране и маркетинг, за да разберат по-късно, че друга компания има или придобива права върху търговските марки, които толкова време са развивали и в които толкова време са инвестирали.

В случай, че желаете да регистрирате търговска марка за Вашия бизнес, ние сме на разположение за съдействие. Предлагаме пълно юридически съдействие при регистрация на търговска марка в България и в ЕС, включително проучваме детайлно и пълно дали вече няма регистрирана подобна търговска марка в Европейския съюз и в България