Какви са законовите изисквания и задължения спрямо рекламацията на стоки и продукти, както и спрямо гаранцията на стоки и продукти, през 2022 г.? В тази статия ще намерите новостите, пред които са изправени търговците, считано от 01.01.2022 г.

Считано от 01.01.2022 г. е в сила нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки който отменя някои задължения за търговците които досега бяха в Закона за защита на потребителите.

Накратко, това са новостите по новия закон:

  1. Първите 6 месеца от продажбата на стоката, в която ако се прояви дефект законът приема, че този дефект е съществувал поначало и не можем да откажем рекламацията (освен ако ние не докажем, че дефектът не е производствен), вече се увеличават на 12 месеца.
  2. Правото на 3 ремонта се намаля на 2 ремонта. В случай на извършени 2 ремонта и въпреки това нова трета проява на дефект, потребителят може да иска връщане на парите. Тук има дисклаймер, който тепърва ще е обект на тълкуване – „потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача“.
  3. При предявена рекламация и когато продуктът съдържа цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя. Т.е. тук срокът вече не е 30 дни, а е „разумен срок“. Какво означава „разумен срок“ все още не е ясно, но може да се презюмира че е срок близък до старите 30 дни. Това повтаряме се отнася до стоки, съдържащи цифрови елементи.

„Стока, съдържаща цифрови елементи“ е всяка движима материална вещ, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или на цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции.

„Цифрово съдържание“ са данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма.

„Цифрова услуга“ е услуга, позволяваща: а) на потребителя да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях, или б) споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени или създадени от потребителя или от други ползватели на тази услуга.

За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя. Т.е. за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, си важи старият едномесечен срок. Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача.

Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

При нужда от съдействие и консултация, можете да се свържете с нас.