Краят на пандемията е добър момент за започване на нов бизнес. Глобалните пазари се раздвижват, търговията бележи ръст и всяко ново начинание има голям шанс да бъде успешно.

Но какво е нужно за да започнем нов бизнес през 2021 година? Разбира се, на първо място трябва да регистрираме фирма, т.е. юридическо лице, чрез което да се извършва търговската ни дейност. Всяка нова фирма се регистрира в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Регистрацията на фирма през 2021 г. е сравнително улеснен процес и се случва бързо – възможно е фирмата да бъде регистрирана от нулата за буквално 24 часа. Процедурата е следната:

На първо място се избира правната форма на новата фирма – ЕТ, ЕООД, ООД или АД. Ще разгледаме с няколко думи всеки вариант:

ЕТ – ЕТ или едноличен търговец всъщност не е фирма, а е физическо лице, извършващо дейност като търговец. ЕТ е остаряла правна форма, която се използва все по-рядко и ние от legalconsult.bg не препоръчваме регистрация като ЕТ. В случай, че се регистрирате като едноличен търговец, то вие ще отговаряте в пълен размер от личното си имущество за всяко задължение на едноличния търговец. Т.е. ако вашето ЕТ дължи осигуровки на държавата да кажем, държавата може да предяви претенция лично към вас за дължимите суми и да запорира личния ви автомобил например или личната ви банкова сметка.

ЕООД или ООД – дружество с ограничена отговорст или накратко ЕООД/ООД е дружество, в което собственика на капитала, т.е. собственика на фирмата, НЕ носи лична отговорност за задълженията на фирмата. Разликата между ЕООД и ООД всъщност е броят на собствениците на капитала – при ЕООД собственикът е един (еднолично дружество с ограничена отговорност), а при ООД собствениците са двама или повече физически или юридически лица. Регистрация на ЕООД през 2021 г. е най-избираният и най-подходящият вариант за нова фирма, в случай че собственикът ще бъде един, съответно регистрация на ООД е най-добрият вариант при повече от един собственици. Собствениците на капитала НЕ отговарят с личното си имущество за задълженията на фирмата, т.е. в случай че фирмата има задължения към държавата или към други физически и юридически лица, то претенциите за тези задължения следва да бъдат насочени единствено към имуществото, с което фирмата разполага.

АД – акционерното дружество е сложен формат за регистрация на фирма и се избира най-вече когато фирмата има много собственици, чиито акции често ще бъдат прехвърляни. АД се регистрира и когато фирмата представлява start up, който работи с чужд капитал. При регистрацията на акционерно дружество, се прави учредително събрание, на което акционерите запосват акции от капитала в определен от тях размер.

След като сме избрали правната форма, нужно е да подготвим и да подпишем необходимите съгласно закона документи – това са протокол от учредително събрание; документ с образец от подписа на управителя (подписва се пред нотариус); дружествен договор/учредителен акт, в който са записани основните положения на новата фирма; декларации, които трябва да се подпишат от управителя и пълномощно, в случай че документите се подават в Търговския регистър от упълномощено лице. За щастие, през 2021 година фирма може да се регистрира изцяло електронно и онлайн. Ние от legalconsult например изготвяме всички необходими за новата фирма документи, изпращаме ви ги на имейл, вие ги принтирате и подписвате, след което ни ги връщате сканирани отново по имейл, а накрая ние ги входираме в Търговския регистър. Всичко това може да се случи за няколко часа, като от ваша страна е нужна единствено информация за новата фирма (име на фирмата на кирилица и на латиница, адрес на фирмата, размер на капитала на фирмата, предмет на дейност и три имена и ЕГН на собственика и на управителя). Необходимо е също така да посетите нотариус, пред който да подпишете образеца от подписа на управителя, както и да посетите избрана от вас банка с цел откриване на банкова сметна на новото дружество.

В заключение, безспорно би могло да се каже че регистрацията на ЕООД или ООД през 2021 г. е процес, през който се преминава изключитлено бързо и лесно, без излишна бумащина и без редене по опашки.

В случай, че имате интерес към регистрация на нова фирма, ние от LegalConsult сме на разположение на посочените в сайта имейл и телефон.