Докато българската Комисия за защита на личните данни, все още не е обявила първите си големи глоби по Регламента (макар и такива вече да има или поне такава информация „зад кадър“ прехвърча от уста на уста), то Фенския регулатур вече наложи първата си голяма глоба. Френската Комисия за защита на личните данни – CNIL, е наложила глоба в размер на 50 милиона евро на Google, поради неспазване на задължения по Регламента за защита на личните данни (GDPR/ГДПР). CNIL твърди, че наложената на Google глоба е поради липсата на прозрачност, недостатъчно информация и липсата на валидно съгласие относно персонализирането на реклами.

Напомняме, че Регламентът за защита на личните данни се прилага пряко и в България и влезе в сила на 28 май 2018 г. Регламентът вменява множество нови задължения на фирмите във връзка със събирането съхраняването и обработването на лични данни на физически лица.

В случай, че Вашият бизнес все още не е в съответствие с Регламента за защита на личните данни, съветваме Ви да предприемете активни действия по изграждане на необходимите процеси и документация, тъй като българският Закон за защита на личните данни към днешна дата се разглежда на второ четене и много скоро предстои КЗЛД да започне по-активна работа по проверки и налагане на санцкии и в България.

Напомняме накратко основните изисквания, които трябва да спазваме съгласно Регламента, като например:
  • Изготвяне на Политика за обработване и защита на личните данни;
  • Информираност на потребителите и клиентите за личните данни, които им се обработват и за правата им, във всеки един момент;
  • Определяне на Длъжностно лице по защита на данните, в случай че е необходимо;
  • Определяне на цели и срок на съхранение на лични данни;
  • Изготвяне на план и организация за уведомяване на КЗЛД в случай на пробив в системата за лични данни;
  • Прилагане на принципите за защита на личните данни;
  • Удостоверяване и доказване, че обработването на лични данни съответства на Регламента
  • Уреждане на отношенията с трети лица, като например куриери, с които имате договори във връзка с бизнеса Ви
  • Внедряване на Политиката за обработване на личните данни в интернет страницата Ви, както и политика за „бисквитките“;
  • Актуализиране на правилата за защита и обработка на личните данни, в случай, че е необходимо

LEGAL CONSULT разполага с екип квалифицирани експерти по защита на личните данни, които в работят в тясно сътрудничество с https://gdprstop.com. Нашите юристи предлагат цялостно обслужване и изготвяне на всички необходими документи и процедури, с които бизнесът Ви да бъде в съответствие с правилата на Регламента за защита на личните данни. В случай, че проявявате интерес, бихме могли да Ви съдействаме, като за целта се свържете с нас на посочения телефон или електронна поща или директно заявете желаната от Вас услуга през онлайн платформата ни.