Както вече написахме, покупката на недвижим имот е процес изключително важен за всеки един от нас, особено имайки предвид средната цена на имотите в България и средните доходи за всяко домакинство. Съветът на нашите юристи е, при всеки случай на покупка или дори продажба на недвижим имот, да се консултираме с квалифициран експерт, който да ни напътства по време на целия процес и да се грижи за защитата на интересите ни. Въпреки това, в случай, че решите да не се възползвате от консултация при покупка или продажба на недвижим имот, по-долу ще изброим основните аспекти, за които следва да внимавате, ако сте решили да преминете през процедурата сам.

Историята на имота, наличието на тежести, възбрани, предишни сделки и прехвърляния, е може би най-важната част от покупката на един недвижим имот. Нашите експерти съветват всеки купувач да проучи предварително имота. За целта бихте могли да направите справка в Имотния регистър на България. Имайте предвид, че при имоти с богата история, анализа и точния прочит на самата справка също се оказва не-малък елемент от цялата процедура и често дори е неразбираем за човек, който няма опит с подобни казуси.

Пълно проучване и анализ на продавача (било то физическо или юридическо лице), е следващият важен елемент, на който нашите юристи съветват да се обърне внимание. Това включва платежоспособността на фирмата продавач, както и финансовото й състояние въобще – включително дали тя има капацитетът да завърши сградата при покупка на зелено. Важно е да се проучи и кога е регистрирана фирмата, както и кои са нейните собственици. Историята помни не малко случаи, при които купувачите са останали без завършен имот при покупка на зелено, поради неплатежоспособност на фирмата.

Цената е още един важен фактор, на който следва да обърнете внимание. Съветваме Ви внималтено да прегледате цената, която се посочва в предварителния договор и цената, която се посочва в нотариалния акт впоследствие. При разлики между двете, е възможно продавачът да се опитва да злоупотреби. Нашият професионален съвет е да не се съгласявате да плащате пари на ръка, без да е издаден съответен документ, който да доказва тяхното плащане.

Сроковете е друг важен елемент от договора за покупко-продажба на недвижим имот. Прегледайте внимателно сроковете, които са заложени в него. Имайте предвид, че както купувачът, така и продавачът, се задължават да извършат определени действия в определени срок, като например да се сбандят с акт 15 до определен срок, да осигурят прехвърлянето на имота пред нотариус до определен срок, да заплатят цената за имота до определен срок и др. Много е важно всяка от страните да е наясно със задълженията си по договора и със сроковете, в които се е задължила да изпълни тези задължения.

При неспазване на поети ангажименти и срокове, е много вероятно в договора да са заложени немалки неустойки, които неизправната страна да следва да заплати на изправната. При крайни случай е възможно дори договорът да бъде развален от изправната страна, като същата задържи вече получените по него суми.

Предвид всичко горенаписано, нашият екип разполага с достатъчно опитни експерти в сферата, които биха могли да Ви съдействат през целия процес и да се споразумеят с отсрещната страна за възможно най-благоприятните за Вас условия.

В случай, че желаете да се възползвате от нашето съдействие, молим да регистрирате заявката си през формуляра на сайта ни, а ние ще се свържем с Вас и ще започнем работа по казуса Ви, която включва както предварителните проучвания, така и водене на кореспонденция и изготвяне/редакция на договора за покупко продажба, а при необходимост – придружаване при нотариус в деня на сделката.