Организирането на томбола е изключително често срещана практика сред търговците, както в България, така и по света. Следва да се има предвид обаче, че за да се организира томбола законосъобразно, търговецът трябва да спази ред нормативни изисквания съгласно Закона за защита на конкуренцията.

В случай, че търговецът не съобрази законовите задължения при организиране на томбола или игра, би могъл да бъде санкциониран от Комисията за защита на конкуренцията, чиито санкции достигат до 10% от оборота на дружеството-нарушител. Конретно при организиране на томбола с награди, търговците следва да знаят, че важно е да се разграничат томболите и игрите, в които за да участваш следва да закупиш конкретен продукт и томболите и игрите, в които за да участваш не е нужно да закупуваш продукт, т.е. не са обвръзани с продажба. При първите важно е да се прецени съотношението между платената от клиента цена на стоката и цената на наградата и именно те ще бъдат разгледани от настоящата статия.

За да не счете Комисията за защита на конкуренцията, че е налице нарушение на Закона за защита на конкуренцията при провеждане на промоционалната кампания, е необходимо да се съобрази чл. 36, ал. 3 от ЗЗК. Разпоредбата забранява „извършването на продажба, когато заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от: решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки; събиране на серия от купони и други подобни; разиграване на игри с парични или предметни награди, чиято стойност значително надвишава цената на продаваната стока или услуга.

Нарушение на разпоредбата на чл. 36, ал. 3 ЗЗК, респективно основание за налагане на санкция, ще е налице, ако има „значително надвишаване” по смисъла на закона. Поради което за да се прецени дали томболата, която смятате да организирате нарушава законодателството, следва да се разгледат детайлно нейните условия, както и наградния фонд, който ще се комуникира. Всеки отделен случай на организиране на томбола с награди, следва да се разгледа индивидуално, за да се прецени дали нарушение е налице или не.

При подготвяне на такава промоция, следва да се съобразят разпоредбите на Закона за защита на потребителите във връзка с получаването на точна информация от клиентите, включително за спазване на изискванията относно нелоялните търговски практики.

При организиране на томбола без да са спазени изискванията на закона, Комисията за защита на конкуренцията би могла да се самосезира или алтернативно, Ваш конкурент би могъл да подаде в КЗК искане за налагане на сакнция поради неспазване на законовите изисквания.

Ние от LEGALCONSULT.bg имаме на разположение адвокати-специалисти в областа на защита на конкуренцията, които са изготвяли становища и се представлявали и защитавали пред КЗК едни от най-големите дружества в съответните си сфери. Нашите специалисти са работили и са печелили едни от най-големите и нашумели дела между санкцинирани дружества и КЗК. В случай, че имате необходимост от съдействие относно законосъобразността на организирана от Вас томбола или имате нужда от съдействие пред КЗК по вече образувана преписка, бихте могли да се свържете с нас на посочения в раздел „контакти“ телефон или имейл.