Ако сте собственик на онлайн магазин може би често сте се запитвали дали не трябва да имате общи условия и защо тези общи условия биха били толкова важни? Може би ви е правило впечатление и че няма голям български или чуждестранен търговец, който да няма свои собствени общи условия на сайта си, при това доста обемни откъм съдържание. Вероятно и сте преглеждали някои от общите условия на големите търговци и сте забелязали, че те винаги са строго индивидуални и сякаш пасващи върху бизнеса на съответния онлайн търговец.

Истината е, че Общите условия са не само изключително препоръчителни и полезни за всеки онлайн търговец, ами и задължителни.

Принципът на сделките от разстояние (покупките през онлайн магазин) са на заявка – приета поръчка – изпълнение на поръчката – заплащане на цената. Както се досещате, това е цял един процес, при който едната страна (купувачът) заявява дадена стока и очаква същата да й бъде доставена, а другата страна (търговецът) получава поръчка и изпълнява същата с цел получаване на продажната цена. При един такъв процес най-нормално би било страните да сключат договор помежду си, с който да уредят задълженията и правата си, но при поръчка от онлайн магазин един такъв договор единствено би забавил целия процес и дори би попречил същият да бъде финализиран.

Затова търговците предпочитат, а и са задължени съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) да предоставят на потребителите си Общи условия за покупка онлайн.

Общите условия за онлайн магазин сами по себе си представляват договор, с който се уреждат условията при които се сключва всяка една сделка в онлайн магазина, както и правата и задълженията на продавача (собственикът на онлайн магазина) и клиента (потребителят на онлайн магазина). Множество са нормативните актове, с които следва да бъдат съобразени Общите условия, като например Закон за защита на потребителите, Закон за защита на конкуренцията, Закона за електронната търговия, Закона за авторското право и сродните му права и т.н.

Според Закона за защит на потребителите, преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин цялата информация свързана с предлаганата от него стока, както и реда и условията, при които договорът може да бъде сключен. Въпросната информация се поднася подробно и ясно в изготвените за онлайн търговеца Общи условия. Освен, че общите условия са задължителни, те могат да бъдат и особено полезни, когато търговецът не успее да удовлетвори по един или друг начин своя клиент.

Често в практиката неудовлетворените клиенти подават жалба в Комисия за защита на потребителите, а КЗП от своя страна инициира разследване срещу търговеца и в повечето случаи това разследване приключва с изготвяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Вследствие на акта пък Комисията за защита на потребителите и санкционира търговеца с издаване на наказателно постановление или заповед. Ако Общите условия на онлайн магазина обаче са изготвени добре и са пригодени напълно за бизнеса на въпросния търговец, много често именно те „спасяват“ търговеца от санкция. При добре подготвени и юридически издържани Общи условия, търговецът много лесно би могъл да се позове на тях и да аргументира правотата си както пред клиента, така и пред Комисията за защита на потребителите.

Съветът на legalconsult.bg е при всички случаи Вашият онлайн магазин да разполага с добре изготвени и пригодени именно за него Общи условия за продажба през онлайн магазин.

LEGAL CONSULT разполага с екип от квалифицирани експерти по потребителско право, които имат богат опит в обслужването на български и чуждестранни търговци по повод ежедневните им бизнес казуси. Нашият екип е разработил Общите условия на някои от големите търговци в България в отделни сфери. При изготвяне на Общи условия, нашият екип се съобразява и с новите правила за защита на личните данни, като освен Общите условия, Вие получавате и Политика за защита на личните данни.

В случай, че имате интерес към нашата услуга Изготвяне на общи условия за онлайн магазин молим да посетите връзката и/или да се свържете с нас на посочените телеон или имейл.